Contacto

Para máis información pode poñerse en contacto con nos a través deste formulario de contacto

    Os datos persoais facilitados voluntariamente por vostede a través do presente formulario web serán tratados, por Hotel Faro Lariño como responsable do tratamento, coa finalidade de atender a súa solicitude, consulta, queixa ou suxerencia, sen que se produza comunicacións ou cesións de datos e conservados durante os prazos necesarios para atender a súa solicitude. Pode vostede exercer os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, dirixíndose a info@hotelfarolariño.com, para máis información respecto diso, pode consultar a nosa Política de Privacidade.