UN DESEÑO ÚNICO PARA UN FARO MOI ESPECIAL

Deseños que contan unha historia


A través do deseño dos espazos comúns, búscase representar os hábitos de vida do farero que, durante tantos anos, desenvolveu un modo de vida único no Faro de Lariño.